Nem kiutasítható

Mit jelent az, ha valakinek a kiutasítása nem végrehajtható?

A hazájukba vissza nem küldhető bevándorlók rajtuk kívülálló okok miatt nem térhetnek vissza származási országukba, és nem kaphatnak tartózkodási engedélyt abban az országban, ahol élnek. Dokumentumok vagy státusz nélkül idegenrendészeti őrizetben tarthatják őket, annak érdekében, hogy kikényszerítsék hazatérésüket, ami sosem lesz lehetséges.

Különböző okai vannak, miért nem lehet egy bevándorlót hazájába visszaküldeni. Néha adminisztratív okok miatt, például, ha a visszatérési ország nem képes vagy nem hajlandó kiadni a visszatéréshez szükséges dokumentumokat. Vannak, akiket azért nem lehet visszaküldeni, mert hontalanok. Másokat azért nem, mert országukban emberi jogaik sérülnének, mint például Szomália vagy Mali esetében, vagy azért, mert visszaküldésük sértené a családi élethez való jogukat. Végül vannak, akiket egészségügyi okokból nem lehet hazaküldeni, mivel a számukra nélkülözhetetlen kezelés nem áll rendelkezésükre a származási országban, vagy túl rossz az állapotuk a repülőúthoz.

Haza nem küldhető migránsok bizonytalanságban és őrizetben

A haza nem küldhető migránsok tartós bizonytalanságban élnek, az idegenrendészeti őrizetbe vétel állandó fenyegetettsége mellett. Az Egyesült Királyságban korlátlan ideig őrizetben lehet őket tartani. Minden ország megteheti, hogy újra és újra idegenrendészeti őrizetbe veszi, majd szabadon bocsátja őket. Az államok nem hajlandók elismerni a kiutasítás végre nem hajthatóságának tényét, az idegenrendészeti őrizetbe vétellel próbálják meg a hazatérést kierőszakolni.

A hazájukba vissza nem küldhető bevándorlók akár évekre is egyfajta rendezetlen helyzetbe kerülnek anélkül, hogy esélyük lenne rendes tartózkodási engedélyt kapni. Ennek következtében nem jogosultak egészségügyi ellátásra, lakhatásra, oktatásra és munkavállalásra. Nyomor, rossz fizikai és mentális körülmények, sőt, kriminalizáció várja őket. Beleragadnak helyzetükbe anélkül, hogy módjuk lenne bármilyen felelősséget vállalni saját életükért.

Egyes európai országokban vannak eljárások, melyek tartózkodási engedélyt vagy befogadott státuszt adnak a vissza nem küldhető személyek számára, így hozzáférést biztosítanak az alapvető jogokhoz. Ezek a folyamatok értékesek, hiszen elismerik a kiutasítás végre nem hajthatóságának tényét, ha nem is nyújtanak kielégítő megoldást a helyzet szabályozásához.

Sürgősen megoldásokra van szükség

A hazájukba vissza nem küldhető bevándorlókat nem szabadna idegenrendészeti őrizetbe venni, mivel kitoloncolásuk nem lehetséges. Ennek megfelelően az idegenrendészeti őrizetet nem lehet végső megoldásnak tekinteni, amint azt a Visszatérési Irányelv is megköveteli. Az idegenrendészeti őrizetet nem szabadna az önkéntes hazatérés ösztönzésére, illetve a visszatérés megtagadásának büntetésére használni. A hazájukba visszatérni nem tudó migránsoknak olyan iratokat kellene kézhez kapniuk szabadon engedésük pillanatában, melyek bizonyítják, hogy őrizetben voltak és jelzik szabadon bocsátásuk okát.

Ideiglenes engedélyt kellene kapniuk, amely hozzáférést biztosít az olyan alapvető jogokhoz, mint a munkavállalás, az egészségügyi ellátás és egyéb juttatások igénybevétele. Abban az esetben, ha a visszatérés akadálya huzamosabb ideig fennáll, lehetővé kellene tenni, hogy egy állandó státust kaphassanak.

Európai szinten az uniós intézményeknek olyan szakpolitikák bevezetését kellene elősegítenie, amelyek az uniós és a nemzetközi emberi jogban meghatározott biztosítékok szigorú alkalmazásával megakadályozzák az idegenrendészeti őrizetet. Az EU tagállamaiban előforduló ilyen esetekkel kapcsolatban további kutatásokra lenne szükség.