Masthead_Levon

Het project ‘A face to the story’

Het project ‘A face to the story: niet-repatrieerbare vreemdelingen in detentie’ wil het publiek bewustmaken over het bestaan van niet-repatrieerbare vreemdelingen. Met deze campagne hopen wij zowel nationale als Europese beleidsmakers aan te zetten het gebruik van detentie af te schaffen en oplossingen te vinden voor niet-repatrieerbare vreemdelingen.

Niet-repatrieerbare vreemdelingen kunnen niet meer terug naar hun thuisland om redenen die ze zelf niet in de hand hebben. Bovendien kunnen ze ook in het land waar ze verblijven geen verblijfsvergunning krijgen. Zonder papieren of statuut kunnen deze migranten bijgevolg in detentie belanden, waar ze moeten wachten op een terugkeer die uiteindelijk onmogelijk blijkt.

A Face to the story is het resultaat van een samenwerking tussen Vluchtelingenwerk Vlaanderen (België), Detention Action (VK), France terre d’asile (Frankrijk), Menedék – (Hongarije) en The European Council on Refugees and Exiles (ECRE), met de steun van EPIM, the European Programme on Integration and Migration.

Dit project is het resultaat van kwalitatief onderzoek op basis van de ervaringen van 39 niet-repatrieerbare vreemdelingen die in detentie hebben gezeten in België, Frankrijk, Hongarije en het Verenigd Koninkrijk. Op deze website kan je 20 verhalen lezen van niet-repatrieerbare vreemdelingen die werden opgesloten. Bovendien werden de resultaten van het onderzoek gepubliceerd in het rapport ‘Point of No Return: The Futile Detention of Unreturnable Migrants.’ Het project loopt van september 2012 tot en met february 2014.